Na UCG akreditovan master studijski program Informaciona bezbjednost na engleskom jeziku

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) odobrila je akreditaciju master studijskog programa Informaciona bezbijednost na engleskom jeziku čiji je nosilac Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore. Informaciona bezbjednost je drugi studijski program Univerziteta Crne Gore u sklopu kojeg će studenti pohađati nastavu i polagati ispite na engleskom jeziku. Trajanje ovog master programa je dvije godine, u obimu od 120 ECTS. Značaj pomenutog studijskog programa leži u implementaciji ključnih nacionalnih strategija. Informaciona bezbjednost je, prema ovim strategijama, prepoznata kao ključni faktor za stvaranje stimulativnog ambijenta neophodnog za kontinuirani ekonomski razvoj i digitalnu tranziciju. Osim toga, program je usklađen sa strateškim okvirom drugih evropskih država koje smatraju razvoj obrazovnih modula u oblasti informacione bezbjednosti neizostavnim operativnim ciljem. Ova inicijativa...