Profesor Univerziteta Jejla Ivan Božović: Za prestižne rezultate u nauci važno je biti otvoren prema svijetu

Kada naučnici iz dijaspore dođu na Univerzitet Crne Gore, neizbježna je priča o korjenima i putu od crnogorskog rodnog kamena do svjetski prestižne naučnoistraživačke ili visokoškolske institucije. To se upravo desilo i u susretu sa prof. dr Ivanom Božovićem, naučnikom istraživačem Brukhejven Nacionalne laboratorije i profesorom Univerziteta Jejla u Americi.    Njegova istraživanja u Americi finansira jedna od najprestižnijih i najbogatijih američkih fondacija Gordon and Betty Moore Foundation, nazvana po jednom od osnivača Majkrosofta (Microsoft). U jednoj od najopremljenijih laboratorija na svijetu, na mašini koju je sam dizajnirao, profesor Božović, u saradnji sa vrhunskim naučnicima, realizuje istraživanja u sljedećim oblastima: fundamentalna fizika kondenzovanih stanja materije, novi elektronski fenomeni uključujući nekonvencionalnu supravodljivost, inovativne metode sinteze i karakterizacija tankog filma i fizika nano skale. Za...