Prijave za upis u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore predalo ukupno 3.039 kandidata

Dvodnevno prijavljivanje kandidata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu, završeno je danas sa ukupno 3.039 predatih prijava. Većina kandidata, njih 2.652, predalo je dokumenta elektronskim putem, preko platforme upisi.edu.me. Konkursom za upis je ove godine predviđeno 3.344 mjesta na Budžetu.  Broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 87, Biotehnički 75, Ekonomski 393, Elektrotehnički 396, Fakultet dramskih umjetnosti 31, Fakultet likovnih umjetnosti 46, Fakultet političkih nauka 154, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 69, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 135, Filozofski fakultet 283, Građevinski fakultet 76, Mašinski fakultet 75, Medicinski fakultet 441, Metalurško-tehnološki fakultet 73, Muzička akademija 21, Pomorski fakultet 146, Pravni fakultet 214, Prirodno-matematički fakultet...