Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : From Prešeren and Njegoš to independent nation states
Naziv : Od Prešerna i Njegoša do samostalnih nacionalnih država
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 3
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Istraživački projekat je bio posvećen kulturnim odnosima danas nezavicnih država od perioda utemeljenja narodne misli o samostalnosti do njenog ispunjenja. Fokus je bio na specifičnostima i razlikama istorijskog razvoja, posebno kulturnog i umjetničkog izraza.


The research project was dedicated to the cultural relations of today's independent states from the period of founding the people's thought about independence to its fulfillment. The focus was on the specifics and differences of historical development, especially cultural and artistic expression.