Milica Vujković


Milica Vujković
Šifra: 900210
Prezime i ime: Milica Vujković
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor