Sergej Đuranović

dr Sergej Đuranović

redovni profesor | Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Dr Sergej Đuranović je profesor ćelijske biologije i fiziologije na Medicinskom fakultetu Vašington Univerziteta u St. Luisu, SAD.  Magistrirao je biohemiju na Univerzitetu u Beogradu, Srbija, a doktorirao na Maks-Plank Institutu za razvojnu biologiju u Tibingenu, Njemačka. Svoje postdoktorsko usavršavanje stekao je na Medicinskom institutu Howard Hughes i Medicinskom fakultetu Univerziteta Džons Hopkins u Baltimoru, SAD. Bavi se proučavanjem mahanizama regulacije ekspresije gena na nivou mRNK i sinteze proteina. Autor je brojnih...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave