Petar Tadić

dr Petar Tadić

saradnik u istraživanju | Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Dr Petar Tadić je istraživač na postdoktorskom usavršavanju na Departmanu za fiziku Univerziteta Jejl u SADu. Doktorirao je na Matematičkom fakultetu Triniti koledžu u Dablinu, a prije toga je završio master studije matematičke i teorjske fizike na Univerzitetu u Oksfordu i osnovne studije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se teorijskom fizikom visokih energija, sa posebnim osvrtom na teoriju struna, konformalne teorije polja, gauge-gravity dualizam i relativističku hidrodinamiku.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave