Prijave na konkurs za upis u I godinu studija na Univerzitetu Crne Gore 4. i 5. jula

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu biće objavljen sjutra na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.  Konkursom je predviđeno 3.344 mjesta na 19 organizacionih jedinica UCG.   U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice. Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija. Prijava na konkurs se podnosi 4. i 5. jula 2022. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se...