Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

MAŠINSKE INSTALACIJA ispit 25.01.2023 - 26.01.2023 11:02

292 sjednica Vijeća

291 sjednica Vijeća

290 sjednica Vijeća