Ekonomski fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
347 Ostalo Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014) EF01-01-2012-31-12-2015
346 Ostalo Konkurentnost građevinskog sektora Crne Gore - uslovi, mogućnosti i pravci unapređena (2012-2014) EF01-01-2009-31-12-2011
345 Ostalo Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011) EF01-01-2012-31-12-2014
344 Ostalo Strukturne promjene u privrednom razvoju Crne Gore (2008-2011). EF01-01-2008-31-12-2011
343 Bilateralni međunarodni Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF18-04-2017-18-04-2017
342 Bilateralni međunarodni Jačanje konkurentnosti kroz podsticaj razvoja organske poljoprivrede -komparativna studija između Crne Gore i Srbije. Bilateralni projekat sa Srbijom. EF01-01-2016-31-12-2017
341 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF01-01-2015-31-12-2016
340 Bilateralni međunarodni Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF01-01-2016-31-12-2017
339 Bilateralni međunarodni Analiza razvoja računovodstvene profesije i njenog uticaja na unapređenje kvaliteta korporativnog izvještavanja: komparativni prikaz Crne Gore i Slovenije. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01-01-2016-31-12-2017
338 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF01-01-2015-31-12-2016
337 Bilateralni međunarodni Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01-01-2015-31-12-2016
336 Bilateralni međunarodni Slovenačko iskustvo u izgradnji crnogroskog nacionalnog inovativnog sistema-povećanje izvoznih performansi. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01-01-2016-31-12-2017
335 Bilateralni međunarodni Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01-01-2013-31-12-2014
334 Bilateralni međunarodni Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije. Bilateralni projekat sa NR Kinom. EF01-01-2015-31-12-2016
333 Bilateralni međunarodni Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01-01-2014-31-12-2015
332 Bilateralni međunarodni Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01-01-2014-31-12-2015
331 Podizanje konkurentnosti kroz naučnu saradnju u okviru Strategije jugoistočna Evropa 2020: radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01-01-2015-31-12-2016
330 Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom. EF01-01-2014-31-12-2016
329 Bilateralni međunarodni Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01-01-2014-31-12-2015
328 Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro EF18-04-2017-18-04-2017
327 Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management EF18-04-2017-18-04-2017
326 Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ. EF18-04-2017-18-04-2017
325 TEMPUS Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B EF18-04-2017-18-04-2017
324 Bilateralni međunarodni JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“ EF18-04-2017-18-04-2017
323 Bilateralni međunarodni 2. JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“ EF18-04-2017-18-04-2017
69 IPA ADRIATIC – IPA PACINNO IPA PACINNO EF01-01-2015-31-12-2015