Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1049 Horizon Europe (HE) CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-Systems CROSS-REIS EF2024-2028
996 Jean Monnet Žan Mone Centar izvrsnosti: "Izazovi politike proširenja: EU vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu" CEPEUCH EF2021-2024
677 INVO-HERIC Sticanje prakticnog znanja kroz virtuelno preduzece - program I praksa u stvarnim kompanijama PRACTing EF2020-2020
676 Konsultantske usluge Procjena tržišne vrijednosti privrednog društva Aerodromi Crne Gore AD EF2019-2019
668 Bilateralni međunarodni Brendiranje organskih prehrambenih proizvoda zasnovano na principima održivog razvoja – komparativna studija između Crne Gore i Srbiju EF2018-2020
669 Bilateralni međunarodni Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana EF2018-2020
670 Inicijative održivosti u obrazovanju u Crnoj Gori i Sloveniji EF2018-2020
328 Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro EF2017-2017
325 TEMPUS Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B EF2017-2017
324 Bilateralni međunarodni JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“ EF2017-2017
326 Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ. EF2017-2017
327 Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management EF2017-2017
343 Bilateralni međunarodni Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF2016-2017
339 Bilateralni međunarodni Analiza razvoja računovodstvene profesije i njenog uticaja na unapređenje kvaliteta korporativnog izvještavanja: komparativni prikaz Crne Gore i Slovenije. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2016-2017
342 Bilateralni međunarodni Jačanje konkurentnosti kroz podsticaj razvoja organske poljoprivrede -komparativna studija između Crne Gore i Srbije. Bilateralni projekat sa Srbijom. EF2016-2018
341 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF2015-2016
340 Bilateralni međunarodni Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF2015-2016
675 Konsultantske usluge Procjena vrijednosti kapitala Novog duvanskog kombinata AD Podgorica EF2015-2015
331 Bilateralni međunarodni Podizanje konkurentnosti kroz naučnu saradnju u okviru Strategije jugoistočna Evropa 2020: radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi EF2015-2016
338 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF2015-2016
337 Bilateralni međunarodni Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF2015-2016
334 Bilateralni međunarodni Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije. Bilateralni projekat sa NR Kinom. EF2014-2016
333 Bilateralni međunarodni Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
672 Konsultantske usluge Procjena imovine Jadransko brodogradilište Bijela EF2014-2014
332 Bilateralni međunarodni Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. EF2014-2015
673 Konsultantske usluge Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretne imovine - gradsko građevinsko zemljište, naselje Donja Gorica Podgorica u vasništvu Plantaža 13 jul. EF2014-2014
674 Konsultantske usluge Elaborat o procjeni akcijskog kapitala HG Budvanska rivijera AD Budva EF2014-2014
330 Bilateralni međunarodni Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom. EF2014-2015
336 Bilateralni međunarodni Slovenačko iskustvo u izgradnji crnogroskog nacionalnog inovativnog sistema-povećanje izvoznih performansi. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
329 Bilateralni međunarodni Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
335 Bilateralni međunarodni Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF2013-2014
69 IPA Adriatic ADRIATIC – IPA PACINNO PACINNO EF2013-2016
347 Ministarstvo nauke CG Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014) EF2012-2014
346 Ministarstvo nauke CG Konkurentnost građevinskog sektora Crne Gore - uslovi, mogućnosti i pravci unapređena (2012-2014) EF2012-2014
323 Jean Monnet Studije Evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu EEIMONT EF2012-2015
345 Ostalo Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011) EF2012-2014
671 Konsultantske usluge Procjena vrijednosti privrednog društva Baypharm doo Podgorica EF2012-2012
344 Ostalo Strukturne promjene u privrednom razvoju Crne Gore (2008-2011). EF2008-2011