Ekonomski fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
347 Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014) Đurović Gordana
01-01-201231-12-2015
346 Konkurentnost građevinskog sektora Crne Gore - uslovi, mogućnosti i pravci unapređena (2012-2014) Ćetković Jasmina
01-01-200931-12-2011
345 Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011) Ćetković Jasmina
01-01-201231-12-2014
344 Strukturne promjene u privrednom razvoju Crne Gore (2008-2011). Ivanović Predrag
01-01-200831-12-2011
343 Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. Lalević Filipović Ana
18-04-201718-04-2017
342 Jačanje konkurentnosti kroz podsticaj razvoja organske poljoprivrede -komparativna studija između Crne Gore i Srbije. Bilateralni projekat sa Srbijom. Melović Boban
01-01-201631-12-2017
341 Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. Lojpur Anđelko
01-01-201531-12-2016
340 Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. Lojpur Anđelko
01-01-201631-12-2017
339 Analiza razvoja računovodstvene profesije i njenog uticaja na unapređenje kvaliteta korporativnog izvještavanja: komparativni prikaz Crne Gore i Slovenije. Bilateralni projekat sa Slovenijom. Lalević Filipović Ana
01-01-201631-12-2017
338 Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. Ćetković Jasmina
01-01-201531-12-2016
337 Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom. Baćović Maja
01-01-201531-12-2016
336 Slovenačko iskustvo u izgradnji crnogroskog nacionalnog inovativnog sistema-povećanje izvoznih performansi. Bilateralni projekat sa Slovenijom. Jaćimović Danijela
01-01-201631-12-2017
335 Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom. Jaćimović Danijela
01-01-201331-12-2014
334 Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije. Bilateralni projekat sa NR Kinom. Jaćimović Danijela
01-01-201531-12-2016
333 Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom. Lakićević Milan
01-01-201431-12-2015
332 Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. Bilateralni projekat sa Slovenijom. Karadžić Vesna
01-01-201431-12-2015
331 Podizanje konkurentnosti kroz naučnu saradnju u okviru Strategije jugoistočna Evropa 2020: radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi. Bilateralni projekat sa Austrijom. Đurović Gordana
01-01-201531-12-2016
330 Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom. Đurović Gordana
01-01-201431-12-2016
329 Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom. Đurović Gordana
01-01-201431-12-2015
328 Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro
18-04-201718-04-2017Razvoj studija računovodstva i finansija na BSc nivou na Univerzitetu Crne Gore. Projekat kontraktor bio je Univerzitet u Ljubljani, a partneri: Poslovna škola Univerziteta u Griniču, Fakultet za menadžment i finansije, Univerzitet u Varšavi (Leon Kozminski Academy for Entrepreneurship and Management), Ekonomski fakultet u Podgorici. Rezultat ovog projekta je inovacija nastavnog plana kroz uvođenje novog usmjerenja iz oblasti računovodstva i finansija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
327 Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management
18-04-201718-04-2017Osavremenjavanje kurseva Preduzetništvo i Industrijski menadžment na dodiplomskim studijama. Kontraktor na ovom projektu bio je Kraljevski Institut za tehnologiju u Stokholmu, a partneri: Univerzitet ABO AKADEMIJA – Finska, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke i prosvjete Crne Gore. Cilj ovog projekta je kreiranje novih kurseva iz oblasti preduzetništva, marketinga i industrijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
326 Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ.
18-04-201718-04-2017Kontraktor na ovom projektu bio je Univerzitet u Udinama, dok su partneri bile sljedeće institucije: Fakultet za menadžment u Bratislavi, Univerzitet za ekonomiju i biznis administraciju u Beču, Univerzitet Žamblu, Univerzitet u Fođi, Ekonomski fakultet u Subotici i Ekonomski fakultet u Podgorici. Glavni i uspješno realizovani ciljevi ovog projekta su: a. inovacija nastavnih planova; b. mobilnost predavača i studenata; c. tehničko opremanje fakulteta; d. usavršavanje stranih jezika.
325 Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B
18-04-201718-04-2017Univerzitet u Paderbornu, dok su partnerske institucije bile: KMU institut u Paderbornu, Univerzitet u Gracu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, ekonomski fakulteti u Sarajevu, Mostaru, Mariboru, Tuzli, Banjaluci, Podgorici, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Izgradnja regionalne, međunarodno edukativne mreže za dalji razvoj malih i srednjih preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije bio je glavni cilj navedenog Tempus projekta.
324 JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“
18-04-201718-04-2017Osnovni cilj projekata je unapređenje kvaliteta izvođenja nastave na smjeru Evropske ekonomske integracije kroz unapređenje programa, nastavnih metoda, materijala i kroz jačanje integracije istraživačkih aktivnosti. Modernizacijom obrazovnog procesa, projekat će podržati dalji razvoj Univerziteta Crne Gore, odnosno Ekonomskog fakulteta kao njegovog sastavnog dijela. Nosilac projekata je Univerzitet Crne Gore.
323 2. JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“ Đurović Gordana
18-04-201718-04-2017Cilj ovog projekta je da, kroz proces cjeloživotnog učenja, doprinese razvoju Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju. Tačnije, projektom će se omogućiti unapređenje nivoa znanja o ekonomskoj teoriji i praksi evropskih studija, prepoznavanje zahtjeva crnogorskog tržišta rada u vezi sa ekonomskim znanjima i vještinama u oblasti evropskih ekonomskih integracija, kao i modernizacija obrazovnog procesa, tj. podrška daljem razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet.
69 IPA PACINNO ADRIATIC – IPA PACINNO Lalević Filipović Ana
Istraživački01-01-201531-12-2015Cilj PACINNO projekta je osnivanje platforme za saradnju u istraživanju i inovacijama na području jadranskog regiona, sa posebnim akcentom na tehnološke potrebe malih i srednjih preduzeća, koja će stvoriti nove veze između naučno-istraživačkih i akademskih institucija ekonomskog sistema. Nosilac projekta je Univerzitet u Trstu, a Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedan od partnera na projektu.