Ekonomski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Boban Melović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Mijat Jocović

prodekan-nauka

dr Zdenka Dragašević

prodekan-nastava

Angažovano osoblje

dr Jasmina Ćetković

redovni profesor

dr Ljubinko Dedović

redovni profesor

dr Gordana Đurović

redovni profesor

dr Danijela Jaćimović

redovni profesor

dr Vesna Karadžić

redovni profesor

dr Ljiljana Kašćelan

redovni profesor

dr Vladimir Kašćelan

redovni profesor

dr Milan Lakićević

redovni profesor

dr Slobodan Lakić

redovni profesor


dr Anđelko Lojpur

redovni profesor

dr Boban Melović

redovni profesor

dr Saša Popović

redovni profesor

dr Milivoje Radović

redovni profesor

dr Biljana Rondović

redovni profesor

dr Maja Baćović

vanredni profesor

dr Mijat Jocović

vanredni profesor

dr Milorad Jovović

vanredni profesor

dr Vujica Lazović

vanredni profesor

dr Nikola Milović

vanredni profesordr Vladimir Đurišić

saradnik u nastavi dr

dr Ivan Radević

saradnik u nastavi dr

mr Dragana Ćirović

saradnik u nastavi

mr Ivana Ivanović

saradnik u nastavi

Jelena Jovović

saradnik u nastavi

mr Nikola Martinović

saradnik u nastavi

Tanja Mirotić

saradnik u nastavi

mr Nikola Mišnić

saradnik u nastavi

mr Milica Muhadinović

saradnik u nastavi

mr Bojan Pejović

saradnik u nastavi

Popović Nemanja

saradnik u nastavi

mr Jovana Racković

saradnik u nastavi

mr Sunčica Rogić

saradnik u nastavi

mr Milica Vukčević

saradnik u nastavi

Dopunski rad i spoljna saradnja