Ekonomski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Jovan Đurašković
dr Jovan Đurašković

prodekan-naučno-istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom

dr Tamara Backović
dr Tamara Backović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Zdenka Dragašević
dr Zdenka Dragašević

prodekan-nastava

dr Julija Cerović-Smolović
dr Julija Cerović-Smolović

rukovodilac studijskog programa-akademske i primijenjene studije

dr Maja Baćović
dr Maja Baćović

rukovodilac studijskog programa -Monteb

Angažovano osoblje

dr Maja Baćović
dr Maja Baćović

redovni profesor

dr Jasmina Ćetković
dr Jasmina Ćetković

redovni profesor

dr Ljubinko Dedović
dr Ljubinko Dedović

redovni profesor

dr Gordana Đurović
dr Gordana Đurović

redovni profesor

dr Danijela Jaćimović
dr Danijela Jaćimović

redovni profesor

dr Mijat Jocović
dr Mijat Jocović

redovni profesor

dr Milorad Jovović
dr Milorad Jovović

redovni profesor

dr Vesna Karadžić
dr Vesna Karadžić

redovni profesor

dr Ljiljana Kašćelan
dr Ljiljana Kašćelan

redovni profesor

dr Vladimir Kašćelan
dr Vladimir Kašćelan

redovni profesor

dr Milan Lakićević
dr Milan Lakićević

redovni profesor

dr Slobodan Lakić
dr Slobodan Lakić

redovni profesor

dr Ana Lalević-Filipović
dr Ana Lalević-Filipović

redovni profesor

dr Vujica Lazović
dr Vujica Lazović

redovni profesor

dr Boban Melović
dr Boban Melović

redovni profesor

dr Nikola Milović
dr Nikola Milović

redovni profesor

dr Saša Popović
dr Saša Popović

redovni profesor

dr Milivoje Radović
dr Milivoje Radović

redovni profesor

dr Biljana Rondović
dr Biljana Rondović

redovni profesor

dr Milijana Novović-Burić
dr Milijana Novović-Burić

vanredni profesor

dr Bojan Pejović
dr Bojan Pejović

saradnik u nastavi dr

dr Sunčica Rogić
dr Sunčica Rogić

saradnik u nastavi dr

mr Dragana Ćirović
mr Dragana Ćirović

saradnik u nastavi mr

mr Jelena Jovović
mr Jelena Jovović

saradnik u nastavi mr

mr Nikola Martinović
mr Nikola Martinović

saradnik u nastavi mr

mr Tanja Mirotić
mr Tanja Mirotić

saradnik u nastavi mr

mr Nikola Mišnić
mr Nikola Mišnić

saradnik u nastavi mr

mr Nemanja Popović
mr Nemanja Popović

saradnik u nastavi mr

mr Milan Raičević
mr Milan Raičević

saradnik u nastavi mr

mr Milica Vukčević
mr Milica Vukčević

saradnik u nastavi mr

 Nikola Drašković
Nikola Drašković

saradnik u nastavi

 Stevan Đurić
Stevan Đurić

saradnik u nastavi

 Dženana Đurković
Dženana Đurković

saradnik u nastavi

 Sofija Sekulić
Sofija Sekulić

saradnik u nastavi