Ekonomski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Jovan Đurašković

prodekan-naučno-istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom

dr Tamara Backović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Zdenka Dragašević

prodekan-nastava

dr Julija Cerović-Smolović

rukovodilac studijskog programa-akademske i primijenjene studije

Angažovano osoblje

dr Maja Baćović

redovni profesor

dr Jasmina Ćetković

redovni profesor

dr Ljubinko Dedović

redovni profesor

dr Gordana Đurović

redovni profesor

dr Danijela Jaćimović

redovni profesor

dr Mijat Jocović

redovni profesor

dr Vesna Karadžić

redovni profesor

dr Ljiljana Kašćelan

redovni profesor

dr Vladimir Kašćelan

redovni profesor

dr Milan Lakićević

redovni profesor

dr Slobodan Lakić

redovni profesor


dr Vujica Lazović

redovni profesor

dr Boban Melović

redovni profesor

dr Nikola Milović

redovni profesor

dr Saša Popović

redovni profesor

dr Milivoje Radović

redovni profesor

dr Biljana Rondović

redovni profesor

dr Milorad Jovović

vanredni profesor


dr Milica Muhadinović

saradnik u nastavi dr

dr Bojan Pejović

saradnik u nastavi dr

mr Dragana Ćirović

saradnik u nastavi

Stevan Đurić

saradnik u nastavi

Dženana Đurković

saradnik u nastavi

mr Jelena Jovović

saradnik u nastavi

mr Nikola Martinović

saradnik u nastavi

mr Tanja Mirotić

saradnik u nastavi

mr Nikola Mišnić

saradnik u nastavi

mr Nemanja Popović

saradnik u nastavi

mr Sunčica Rogić

saradnik u nastavi

Sofija Sekulić

saradnik u nastavi

mr Milica Vukčević

saradnik u nastavi

Dopunski rad i spoljna saradnja