Prirodno-matematički fakultet

EU4TECH projekat na Univerzitetu Crne Gore pružiće podršku stariijima u izolaciji i njihovim porodicama
EU4TECH projekat na Univerzitetu Crne Gore pružiće podršku stariijima u izolaciji i njihovim porodicama

EU4TECH projekat na Univerzitetu Crne Gore će uz pomoć nauke i izuma senzornog sistema pružiti podršku starijim ljudima u izolaciji i njihovim porodicama koje će moći da nadgledaju njihovo fizičko stanje i na vrijeme reaguju, u slučaju potrebe.

Ovaj projekat je zaslugom prof. dr Gordane Laštovičke-Medin, i članova njenog tima, studentkinja Vanje Backović i Rajke Pejanović,  pozitivno evaluisan i prihvaćen za 2021 da se realizuje kroz EU podršku.

„Ono što smo mi predložili, „S-Watch“ -Kognitivni IoT sistem zasnovan na Open Source i Otvorenoj nauci, sa sistemom senzora koji među sobom interaguju i uče jedni od drugih, sa mogućnošću „on-line&in real-time streaming data“, analiziranja, predikcije i učenja kroz deep mind implementaciju - ne postoji kao takav na tržištu, istakla je prof.  Laštovička-Medin.

„Ovaj sistem je namijenjen starijim ljudima, ljudima sa kognitivnim i fizičkim oštećenjima, kao i ljudima koji tokom pandemije COVID-19 zbog hroničnih bolesti ili drugih razloga moraju da se na duže vrijeme izoluju. Kroz realizaciju ovog projekta studentkinje Rajka Pejanović i Vanja Backović će imati priliku da apliciraju znanje iz Fizike, Elektronike, Mjerenja, Programiranja i nauče dosta o preduzetništvu. Ovo je ujedno i prvi projekat na Prirodno-matematičkom fakultetu gdje će fizika i industrija početi da se intenzivnije povezuju“, izjavila je  prof. Medin.

ImageStudentkinja Vanja Backović kaže da  automatski monitoring zdravlja (automatic health monitoring), nije uspio da se razvije na Balkanu u mjeri da bude pristupačan širokoj populaciji.  Ideja se javila kada su pokušali da sagledaju širu sliku problema sa kojima se susrijeću starije osobe u našem društvu, posebno u kontekstu COVID-19 pandemije gdje je izolacija starijih ljudi povećala njihovu ranjivost i pojačala stanje bespomoćnosti.

„U cilju da njima olakšamo svakodnevni život, i da im obezbijedimo što veću sigurnost, odlučile smo da znanje iz Fizike i Mjerenja stavimo u funkciju, u cilju rješavanja društvenih problema, kao odgovorni građani. Naš projekat se bazira na radu platformi Arduono i Rapsberry Pi, sistemu kamera za nadgledanje, senzora pokreta koji služi za detekciju pada, od alarm sistema i uz to senzora koji ukazuje na prisustvo i odsustvo osobe u određenom prostoru (zavisno od specifičnosti potreba korisnika), senzora respiratornog sistema, monitoringa kiseonika, rada srčanog sistema, s tim što bih naglasila da će rad ovog sistema biti oplemenjen specijalnim sistemom za nadgledanje sa različitim opcijama korišćenja istog čime se obezbjeđuje privatnost. Ovakav sistem nadgledanja je pristupačan i jednostavan za upotrebu. Sistem dozvoljava korisnicima, odnosno porodici osobe, da reaguju na vrijeme u slučaju neočekivanih problema sa kojima može da se suoči osoba koja se nadgleda", pojasnila je Vanja Backović.

Ovaj projekat finansira Evropska komisija kroz IPA fondove u saradnji sa Združenim istraživačkim centrom EK (JRC), a sam Poziv za prijavu projekata u cilju podrške transferu tehnologija u regionu Zapadnog Balkana pod nazivom EU4Tech PoC WB bio je objavljen 21. aprila 2020. godine

EPoC WB je projekat koji pruža podršku perspektivnim tehnološkim idejama sa Zapadnog Balkana, koji se nalaze u fazi “Dokazivanja koncepta“ (Proof of Concept Stage). EU4Tech nudi pomoć stručnjaka i mentora koji će odabranim timovima pružiti visoko specijalizovane usluge podrške, u vidu mentorstva i radionica, koje će ubrajati između ostalog razvoj tehnologije i izrada prototipa za komercijalnu demonstraciju, upravljanje intelektualnom svojinom, analizu tržišta i niz drugih aspekata podrške. 

Studentkinja Rajka Pejanović smatra da je EU4TECH PoC izvrstan projekat jer pruža mogućnost mladim ljudima da razvijaju svoju kreativnost i da ispoljavaju svoje naučne i tehnološke mogućnosti.

„Kroz ovaj projekat Evropske unije pruža se podrška inovativnim idejama, njihovom daljem razvoju i implementaciji. Od velikog je značaja, posebno za nas studente, što ćemo biti u mogućnosti da diskutujemo sa ekspertima iz svijeta tehnologije i time znatno proširimo i oplemetimo svoje znanje i vještine. Naglasiću da su mentori svestrani i to je dodatni bonus jer je naš cilj, između ostalog, da čujemo različita razmišljanja i time stvorimo širu sliku samog problema i koncepata rješavanja istog. Mišljenja sam da je ovo zaista jedan veliki uspjeh i sigurna sam da ćemo i dalje nastaviti da se usavršavamo kroz ovakav način edukacije“, kazala je Pejanović.

Ona je apelovala na svoje kolege, prije svega studente tehničkih nauka, da koriste sve mogućnosti koje se otvaraju te da na taj način rade na ličnom usavršavanju i razvoju.


Medijske objave: 

https://gradski.me/2021/04/13/univerzitet-crne-gore-pokrece-projekat-za-podrsku-starijima-u-izolaciji/ 

Broj posjeta : 1329