Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
990 Erasmus+ Digitalna transformacija u obrazovanju na Zapadnom Balkanu DIGITCRESHE PMF2023-2025
710 EUREKA Fitopreparati - prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktibnih komponenti SCIMPLANT PMF2020-2020
715 COST Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija PMF2020-2022
713 Ministarstvo nauke CG Centar izvrsnosti za biomedicinska istrazivanja CEBIMER PMF2020-2022
712 Ministarstvo nauke CG Fizičke osobine nanostruktura PMF2020-2020
717 Foreign and Commonwealth Office UK ADE LOVELACE - Britanska ambasada Podgorica PMF
698 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - Angažovanje ekspertskog tima - rešavanje situacija PMF2019-2020
711 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - "Ribolovna osnova sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera PMF2019-2020
701 SRK Lipljen Genotipizacija uzoraka pastrmke iz rijeke Ćehotine" (SRK "Lipljen") PMF2019-2020
714 Horizont 2020 Jaka interkcija na granici znanja: fundamentalno istraživanje i primjene STRONG -2020 PMF2019-2023
716 Ministarstvo nauke CG DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odrzivo upravljanje ugrozenim slatkovodnim ekosistemima u slivu Skadarskog jezera DNA-Eco PMF2019-2021
696 Bilaterala Euphorbia hercegovina-njeno porijeklo i morfološka diferenciranost od E.barrelier i E.nicaeensis grupa PMF2019-2020
697 Bilaterala Libs, raman i XRF tehnika u kulturnoj baštini Crne Gore PMF2019-2020
703 Bilaterala Sinteza Šifovih (Shiff) baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti PMF2019-2020
695 Bilaterala Rigidnost i fleksibilnost u kompleksnoj analizi PMF2019-2020
708 Bilaterala Lipšitcove karakteristike vezane za harmonijska i kvazikonformna preslikavanja PMF2019-2020
707 Bilaterala Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova PMF2019-2020
706 Bilaterala Plutonijum u uzorcima iz životne sredine PMF2019-2020
702 Bilaterala Održivo korišćenje hidropotencijala malih vodotokova u Crnoj Gori i Srbiji i očuvanje genetičke raznovrsnosti ihtiofaune u njima PMF2019-2020
709 Bilaterala Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelima i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata PMF2019-2020
705 Bilaterala Transportne i termodinamičke osobine novih materijala: superprovodnik/feromagnet heterostruktura PMF2019-2020
699 Ostalo Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka (Opticon d.o.o.) PMF2019-2019
704 Bilaterala Uticaj nacina pripreme biljnih ekstrakata na prelazak teskih metala iz biljke u pripravak PMF2019-2020
694 Bilaterala Modeliranje grafovima u matematičkoj hemiji PMF2018-2020
691 Bilaterala Hemotaksonomija i reproduktivna biologija grupe Salvia pratensis sa područja Zapadnog Balkana PMF2018-2020
692 Bilaterala Interakcije između kvazikonformne i kompleksne analize PMF2018-2020
693 Bilaterala Svojstva hiperskor-prstenova PMF2018-2020
700 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka Ljuta (Konjic, BiH) PMF2018-2019
688 Horizont 2020 3D struktura nukleona u momentnom prostoru: otvaranje sledeće faze - HORIZONT 2020 PMF2018-2018
689 COST Igre koje generišu mreže: transport, ekonomija i društvena evolucija Igre-TEE PMF2018-2019
42 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Nacionalni parkovi Nacionalni parkovi PMF2017-2018
322 Ostalo Animal Ecology Research Group AERG PMF2017-2020
685 Bilateralni međunarodni Stohastička evolucija duž neravnih sredina PMF2017-2018
684 Bilateralni međunarodni Prva studija ekologije i biologije vrsta roda Montenegrina u Crnoj Gori PMF2017-2018
687 Bilateralni međunarodni Vegetacija pukotina stijena, sa osvrtom na zajednice reda Moltkeetalia petraea PMF2017-2018
686 Bilateralni međunarodni Šta je Euphorbia montenegrina - određivanje porijekla i odnosa sa srodnim vrstama primjenom molekularnih i morfoloških podataka PMF2017-2018
683 Bilateralni međunarodni Funkcije više kompleksnih promjenljivih i harmonijska analiza PMF2017-2018
682 Bilateralni međunarodni Uticaj teskih metala na promjenu metabolizma ljekovitog bilja PMF2016-2018
681 Bilateralni međunarodni Informacioni sistemi za podrsku kolaborativnim kurirskim sluzbama u gradskim sredinama PMF2016-2018
272 Bilateralni međunarodni Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine PMF2016-2017
273 Bilateralni međunarodni Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) PMF2016-2017
271 INVO-HERIC Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM PMF2016-2017
246 Bilateralni međunarodni Uvođenje novih prostora distribucija i primjene PMF2016-2017
680 Bilateralni međunarodni Moderni aspekti kompleksne analize PMF2016-2017
261 Bilateralni međunarodni Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize PMF2016-2017
260 Bilateralni međunarodni Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova PMF2016-2017
259 Bilateralni međunarodni Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja PMF2016-2017
278 EUREKA Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) COMPLANT PMF2016-2017
262 Bilateralni međunarodni Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita PMF2016-2017
690 Bilaterala Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske PMF2015-2016
28 Bilateralni međunarodni Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske PMF2015-2016
27 Bilateralni međunarodni Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima PMF2015-2016
229 Bilateralni međunarodni Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković PMF2015-2015
30 Bilateralni međunarodni Višeskalne metode i varijacijski računi PMF2015-2016
41 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Ribarska osnova za područje Nikšića PMF2015-2015
37 Bilateralni međunarodni Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova PMF2015-2015
36 Bilateralni međunarodni Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje PMF2015-2015
32 Bilateralni međunarodni Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium PMF2015-2016
29 Bilateralni međunarodni Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu PMF2015-2016
33 Bilateralni međunarodni Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske PMF2015-2016
38 Bilateralni međunarodni Interdisciplinarna procena upravljanja vodnim resursima u dva prekogranična jezera u Jugoistočnoj Evropi PMF2015-2015
39 Bilateralni međunarodni Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama PMF2015-2015
230 Bilateralni međunarodni Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene PMF2015-2016
31 Bilateralni međunarodni Problemi toka na mnogostrukostima PMF2014-2015
26 IAEA Unapređenje osiguranja i kontrole kvaliteta u skrining i dijagnostičkoj mamografiji u Crnoj Gori IQMSBDM PMF2013-2016
40 IAEA Unapređenje osiguranja i kontrole kvaliteta u skrining i dijagnostičkoj mamografiji u Crnoj Gori IQMSBDM PMF2013-2016
44 Ministarstvo nauke CG Algebarske strukture sa primjenama PMF2012-2015
24 Ministarstvo nauke CG Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja PMF2012-2015
23 Ministarstvo nauke CG Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama PMF2012-2015
25 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenama PMF2012-2015
21 Ministarstvo nauke CG Analiza na mnogostrukosti i primjene PMF2012-2016
20 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX PMF2012-2015
43 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX ECOTOX PMF2012-2015
678 Ministarstvo nauke CG Nuklearna spektrometrija I njen znacaj za zastitu zivotne sredine PMF2012-2015
19 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore PMF2012-2015
46 Ministarstvo nauke CG Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore PMF2012-2015
45 Ministarstvo nauke CG Završna faza analize H1 kolaboracije PMF2012-2015
679 Ministarstvo nauke CG Fizika nanostruktura PMF2012-2015
22 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracije PMF2012-2015