Prirodno-matematički fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
322 Ostalo Animal Ecology Research Group AERG PMF11-04-2017-11-04-2020
278 Ostalo Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) PMF01-01-2016-31-12-2017
273 Bilateralni međunarodni Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) PMF13-05-2016-31-12-2017
272 Bilateralni međunarodni Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine PMF13-05-2016-31-12-2017
271 Ostalo Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM PMF15-04-2016-14-04-2017
262 Bilateralni međunarodni Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita PMF01-01-2016-31-12-2017
261 Bilateralni međunarodni Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize PMF01-01-2016-31-12-2017
260 Bilateralni međunarodni Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova PMF01-01-2016-31-12-2017
259 Bilateralni međunarodni Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja PMF01-01-2016-31-12-2017
246 Bilateralni međunarodni Uvođenje novih prostora distribucija i primjene Uvođenje novih prostora distribucija i primjene PMF01-03-2016-31-12-2017
230 Bilateralni međunarodni Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene PMF01-01-2015-31-12-2016
229 Bilateralni međunarodni Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković PMF01-01-2015-31-12-2015
46 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore PMF01-04-2012-31-03-2015
45 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracije PMF01-04-2012-30-11-2015
44 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenama PMF31-12-2012-31-12-2015
43 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX PMF09-04-2012-09-04-2015
42 Ostalo Nacionalni parkovi Nacionalni parkovi PMF01-01-2015-31-12-2015
41 Ostalo Ribarska osnova za područje Nikšića Ribarska osnova za područje Nikšića PMF01-01-2015-31-12-2015
40 Ostalo Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro PMF27-02-2013-27-02-2016
39 Bilateralni međunarodni Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama PMF01-01-2015-31-12-2015
38 Bilateralni međunarodni Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe PMF01-01-2015-31-12-2015
37 Bilateralni međunarodni Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova PMF01-01-2015-31-12-2015
36 Bilateralni međunarodni Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje PMF01-01-2015-31-12-2015
33 Bilateralni međunarodni Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske PMF01-01-2015-31-12-2016
32 Bilateralni međunarodni Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium PMF01-01-2015-31-12-2016
31 Bilateralni međunarodni Problemi toka na mnogostrukostima Problemi toka na mnogostrukostima PMF01-01-2014-31-12-2015
30 Bilateralni međunarodni Višeskalne metode i varijacijski računi Višeskalne metode i varijacijski računi PMF01-01-2015-31-12-2016
29 Bilateralni međunarodni Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu PMF01-01-2015-31-12-2016
28 Bilateralni međunarodni Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske PMF01-05-2015-31-12-2016
27 Bilateralni međunarodni Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima PMF01-01-2015-31-12-2016
26 Ostalo Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro PMF27-02-2013-27-02-2016
25 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenama PMF31-12-2012-31-12-2015
24 Ostalo Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja PMF31-12-2012-31-12-2015
23 Ostalo Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama PMF31-12-2012-31-12-2015
22 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracije PMF01-04-2012-30-11-2015
21 Ostalo Analiza na mnogostrukosti i primjene Analiza na mnogostrukosti i primjene PMF05-06-2012-05-03-2016
20 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX PMF09-04-2012-09-04-2015
19 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore PMF01-04-2012-31-03-2015