Prirodno-matematički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Miljan Bigović

prodekan-nastava

dr Goran Popivoda

prodekan-finansije, rukovodilac doktorskih studija

dr Ivana Pićurić

rukovodilac studijskog programa-fizika

dr Danka Caković

rukovodilac studijskog programa-biologija

dr Savo Tomović

rukovodilac studijskog programa-računarske nauke

dr Sanja Rašović-Jančić

rukovodilac studijskog programa-matematika

Angažovano osoblje

dr Nevenka Antović

redovni profesor


dr Vladimir Jaćimović

redovni profesor

dr Slobodan Jovanović

redovni profesor

dr David Kaljaj

redovni profesor


dr Drago Marić

redovni profesor

dr Slavoljub Mijović

redovni profesor

dr Predrag Miranović

redovni profesor

dr Jovan Mirković

redovni profesor

dr Darko Mitrović

redovni profesor

dr Milenko Mosurović

redovni profesor

dr Emilija Nenezić

redovni profesor

dr Danko Obradović

redovni profesor

dr Oleg Obradović

redovni profesor

dr Žarko Pavićević

redovni profesor

dr Andrej Perović

redovni profesor

dr Svetlana Perović

redovni profesor

dr Vladimir Pešić

redovni profesor

dr Ivana Pićurić

redovni profesor

dr Nataša Raičević

redovni profesor

dr Jelena Rakočević

redovni profesor


dr Mara Šćepanović

redovni profesor

dr Siniša Stamatović

redovni profesor

dr Predrag Stanišić

redovni profesor

dr Danijela Stešević

redovni profesor

dr Jela Šušić

redovni profesor

dr Svjetlana Terzić

redovni profesor

dr Mira Vučeljić

redovni profesor

dr Borko Vujičić

redovni profesor


dr Biljana Zeković

redovni profesor

dr Danka Caković

vanredni profesor

dr Marijana Krivokapić

vanredni profesor

dr Slađana Krivokapić

vanredni profesordr Savo Tomović

vanredni profesor


dr Mijat Božović

saradnik u nastavi dr

Rajko Ćalasan

viši stručni saradnik dr

mr Borislav Ivanović

viši stručni saradnik dr

dr Krsto Ivanović

saradnik u nastavi dr

mr Lazar Obradović

saradnik u nastavi dr

dr Dragana Petrović

saradnik u nastavi dr

mr Dušica Slović

viši stručni saradnik dr

Ćorović Velimir

saradnik u nastavi

Anton Đokaj

saradnik u nastavi

Došljak Velibor

saradnik u nastavi

Stevan Đurđević

saradnik u nastavi

Ivanović Vladimir

saradnik u nastavi

Jovančević Igor

saradnik u nastavi

mr Milica Jovanović

saradnik u nastavi

mr Nikola Konatar

saradnik u nastavi

mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi

Kosta Pavlović

saradnik u nastavi

Plamenac Aleksandar

saradnik u nastavi

mr Milica Stanišić

saradnik u nastavi

mr Olivera Delević

viši laborant

Nevzeta Trubljanin

viši laborant


Vanja Veljović

viši laborant