Prirodno-matematički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Goran Popivoda
dr Goran Popivoda

prodekan-finansije, rukovodilac doktorskih studija

dr Nataša Raičević
dr Nataša Raičević

prodekan-nauka i međunarodna saradnja

dr Nikola Konatar
dr Nikola Konatar

prodekan za nastavu

dr Mara Šćepanović
dr Mara Šćepanović

rukovodilac studijskog programa-fizika

dr Miloje Šundić
dr Miloje Šundić

rukovodilac studijskog programa-biologija

dr Savo Tomović
dr Savo Tomović

rukovodilac studijskog programa-računarske nauke

dr Sanja Rašović-Jančić
dr Sanja Rašović-Jančić

rukovodilac studijskog programa-matematika

Angažovano osoblje

dr Nevenka Antović
dr Nevenka Antović

redovni profesor

dr Vladimir Božović
dr Vladimir Božović

redovni profesor

dr Danka Caković
dr Danka Caković

redovni profesor

dr Vladimir Jaćimović
dr Vladimir Jaćimović

redovni profesor

dr David Kaljaj
dr David Kaljaj

redovni profesor

dr Marijana Krivokapić
dr Marijana Krivokapić

redovni profesor

dr Slađana Krivokapić
dr Slađana Krivokapić

redovni profesor

dr Slavoljub Mijović
dr Slavoljub Mijović

redovni profesor

dr Dragana Milošević
dr Dragana Milošević

redovni profesor

dr Predrag Miranović
dr Predrag Miranović

redovni profesor

dr Jovan Mirković
dr Jovan Mirković

redovni profesor

dr Darko Mitrović
dr Darko Mitrović

redovni profesor

dr Milenko Mosurović
dr Milenko Mosurović

redovni profesor

dr Danko Obradović
dr Danko Obradović

redovni profesor

dr Oleg Obradović
dr Oleg Obradović

redovni profesor

dr Andrej Perović
dr Andrej Perović

redovni profesor

dr Svetlana Perović
dr Svetlana Perović

redovni profesor

dr Vladimir Pešić
dr Vladimir Pešić

redovni profesor

dr Ivana Pićurić
dr Ivana Pićurić

redovni profesor

dr Nataša Raičević
dr Nataša Raičević

redovni profesor

dr Jelena Rakočević
dr Jelena Rakočević

redovni profesor

dr Mara Šćepanović
dr Mara Šćepanović

redovni profesor

dr Siniša Stamatović
dr Siniša Stamatović

redovni profesor

dr Predrag Stanišić
dr Predrag Stanišić

redovni profesor

dr Danijela Stešević
dr Danijela Stešević

redovni profesor

dr Jela Šušić
dr Jela Šušić

redovni profesor

dr Svjetlana Terzić
dr Svjetlana Terzić

redovni profesor

dr Savo Tomović
dr Savo Tomović

redovni profesor

dr Mira Vučeljić
dr Mira Vučeljić

redovni profesor

dr Borko Vujičić
dr Borko Vujičić

redovni profesor

dr Miljan Bigović
dr Miljan Bigović

vanredni profesor

dr Gordana Jovanović
dr Gordana Jovanović

vanredni profesor

dr Vlatko Kastratović
dr Vlatko Kastratović

vanredni profesor

dr Marijan Marković
dr Marijan Marković

vanredni profesor

dr Nevena Mijajlović
dr Nevena Mijajlović

vanredni profesor

dr Danilo Mrdak
dr Danilo Mrdak

vanredni profesor

dr Goran Popivoda
dr Goran Popivoda

vanredni profesor

dr Aleksandar Popović
dr Aleksandar Popović

vanredni profesor

dr Božidar Popović
dr Božidar Popović

vanredni profesor

dr Anđelka Šćepanović
dr Anđelka Šćepanović

vanredni profesor

dr Đorđije Vujadinović
dr Đorđije Vujadinović

vanredni profesor

dr Slavica Vujović
dr Slavica Vujović

vanredni profesor

dr Vanja Vukoslavčević
dr Vanja Vukoslavčević

vanredni profesor

 Rajko Ćalasan
Rajko Ćalasan

viši stručni saradnik dr

dr Krsto Ivanović
dr Krsto Ivanović

saradnik u nastavi dr

mr Milica Jovanović
mr Milica Jovanović

saradnik u nastavi dr

mr Anđela Mijanović
mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi dr

mr Lazar Obradović
mr Lazar Obradović

saradnik u nastavi dr

mr Dušica Slović
mr Dušica Slović

viši stručni saradnik dr

 Velimir Ćorović
Velimir Ćorović

saradnik u nastavi mr

 Anton Đokaj
Anton Đokaj

saradnik u nastavi mr

 Velibor Došljak
Velibor Došljak

saradnik u nastavi mr

 Stevan Đurđević
Stevan Đurđević

saradnik u nastavi mr

 Vladimir Ivanović
Vladimir Ivanović

saradnik u nastavi mr

 Marija Kaluđerović
Marija Kaluđerović

saradnik u nastavi mr

 Kosta Pavlović
Kosta Pavlović

saradnik u nastavi mr

 Nikola Pižurica
Nikola Pižurica

saradnik u nastavi mr

 Aleksandar Plamenac
Aleksandar Plamenac

saradnik u nastavi mr

 Šoškić Marina
Šoškić Marina

stručni saradnik mr

mr Milica Stanišić
mr Milica Stanišić

saradnik u nastavi mr

 Marija Došljak
Marija Došljak

saradnik u nastavi

 Manović Ana
Manović Ana

saradnik u nastavi

 Perović Svetlana
Perović Svetlana

saradnik u nastavi

 Subotić Dušan
Subotić Dušan

saradnik u nastavi

 Zajmović Ajlan
Zajmović Ajlan

saradnik u nastavi

mr Olivera Delević
mr Olivera Delević

viši laborant

 Vukoica Despotović
Vukoica Despotović

viši laborant

 Nevzeta Trubljanin
Nevzeta Trubljanin

viši laborant

 Vanja Veljović
Vanja Veljović

viši laborant