Prirodno-matematički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Miljan Bigović

dekan-vršilac dužnosti

dr Goran Popivoda

prodekan-finansije, rukovodilac doktorskih studija

dr Danka Caković

rukovodilac studijskog programa-biologija

dr Sanja Rašović-Jančić

rukovodilac studijskog programa-matematika

dr Savo Tomović

rukovodilac studijskog programa-računarske nauke

dr Ivana Pićurić

rukovodilac studijskog programa-fizika

Angažovano osoblje

dr Nevenka Antović

redovni profesor

dr Vladimir Božović

redovni profesor

dr Danka Caković

redovni profesor

dr Vladimir Jaćimović

redovni profesor

dr David Kaljaj

redovni profesor


dr Marijana Krivokapić

redovni profesor

dr Slađana Krivokapić

redovni profesor


dr Slavoljub Mijović

redovni profesor

dr Predrag Miranović

redovni profesor

dr Jovan Mirković

redovni profesor

dr Darko Mitrović

redovni profesor

dr Milenko Mosurović

redovni profesor

dr Danko Obradović

redovni profesor

dr Oleg Obradović

redovni profesor

dr Andrej Perović

redovni profesor

dr Svetlana Perović

redovni profesor

dr Vladimir Pešić

redovni profesor

dr Ivana Pićurić

redovni profesor

dr Nataša Raičević

redovni profesor

dr Jelena Rakočević

redovni profesor


dr Mara Šćepanović

redovni profesor

dr Siniša Stamatović

redovni profesor

dr Predrag Stanišić

redovni profesor

dr Danijela Stešević

redovni profesor

dr Jela Šušić

redovni profesor

dr Svjetlana Terzić

redovni profesor

dr Savo Tomović

redovni profesor

dr Mira Vučeljić

redovni profesor

dr Borko Vujičić

redovni profesor

dr Miljan Bigović

vanredni profesor

dr Gordana Jovanović

vanredni profesor

dr Vlatko Kastratović

vanredni profesor

dr Marijan Marković

vanredni profesor

dr Nevena Mijajlović

vanredni profesor

dr Dragana Milošević

vanredni profesor

dr Danilo Mrdak

vanredni profesor

dr Aleksandar Popović

vanredni profesor

dr Božidar Popović

vanredni profesor

dr Anđelka Šćepanović

vanredni profesor

dr Đorđije Vujadinović

vanredni profesor

dr Slavica Vujović

vanredni profesor

Rajko Ćalasan

viši stručni saradnik dr

dr Krsto Ivanović

saradnik u nastavi dr

mr Lazar Obradović

saradnik u nastavi dr

mr Dušica Slović

viši stručni saradnik dr

Velimir Ćorović

saradnik u nastavi

Anton Đokaj

saradnik u nastavi

Marija Došljak

saradnik u nastavi

Velibor Došljak

saradnik u nastavi

Stevan Đurđević

saradnik u nastavi

Vladimir Ivanović

saradnik u nastavi

mr Milica Jovanović

saradnik u nastavi

Marija Kaluđerović

saradnik u nastavi

mr Nikola Konatar

saradnik u nastavi

mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi

Kosta Pavlović

saradnik u nastavi

Nikola Pižurica

saradnik u nastavi

Aleksandar Plamenac

saradnik u nastavi

mr Milica Stanišić

saradnik u nastavi

mr Olivera Delević

viši laborant

Vukoica Despotović

viši laborant

Nevzeta Trubljanin

viši laborant


Vanja Veljović

viši laborant