Prirodno-matematički fakultet

KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR
Kolektivni godišnji odmori za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore počinju 26.07.2021. godine, a prvi radni dan biće 30.08.2021. godine. U navedenom vremenskom periodu službe na Prirodno-matematičkom fakultetu neće raditi. 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 749