Prirodno-matematički fakultet

TREĆI UPISNI ROK NA UCG
Univerzitet Crne Gore raspisaće početkom septembra, u III upisnom roku,  Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu, a koji će se finansirati iz Budžeta Crne Gore.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore će organizovati elektronsko prijavljivanje na ovaj konkurs.

Ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati će podnositi prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, ostalo je slobodnih mjesta na studijskim programima: Matematika (21), Matematika i računarske nauke (9) i Fizika (24).

Propozcije oko konkursa i prava konkurisanja bliže su određene pravilnicima, dostupnim na sajtu UCG.

Komisija za upis na PMF

 

Broj posjeta : 1034