Prirodno-matematički fakultet

Praktikum iz organske hemije
U izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice, iz štampe je izašao "Praktikum iz organske hemije sa teorijskim osnovama i zbirkom zadataka", autora dr Miljana Bigovića, docenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Praktikum je namijenjen studentima studijskih programa Biologija, Hemijska tehnologija i Zaštita životne sredine, kao priručnik za eksperimentalne i teorijske vježbe iz organske hemije. Osim studenata, mogu ga koristiti i nadareni učenici srednjih škola koji se pripremaju za takmičenja i međunarodne hemijske olimpijade.

Praktikum sadrži teorijski dio, oglede koje su autor i njegovi saradnici izvodili i provjeravali godinama unazad i zadatke. Poseban značaj ovog Praktikuma je što do sada u našoj zemlji nije postojao nijedan priručnik ovog tipa koji je pisan vodeći računa o planu i programu ali i mogućnostima i uslovima izvođenja najvećeg broja ogleda.

Broj posjeta : 102

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.