Prirodno-matematički fakultet

Liječenje kancera okupilo naučnike Jugoistočne Evrope u inicijativi za izgradnju zajedničkog instituta
Da li će Crna Gora biti zemlja domaćin Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIST), koji će okupiti naučnike i istraživače ovog regiona u borbi protiv kancera i liječiti pacijente radioterapijom teškim jonima, uz biomedicinska, klinička i druga ispitivanja, odluka je koju će vrlo brzo donijeti Radna grupa za izbor zemlje domaćina SEEIST-a.

O SEEIST inicijativi razgovarali smo sa profesoricom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i članom Nadzornog odbora ove inicijative prof. dr Marom Šćepanović.  

„Važnost ove inicijative ogleda se prvenstveno u tome što je terapija protonima i jonima jedina metoda "zračenja" koja se upotrebljiva nad tumorima neosjetljivim na konvencionalne metode zračenja, takozvanim radiorezistentnim tumorima,  zatim tumorima okruženim zdravim osjetljivim djelovima tkiva, kao npr. tumori mozga, a ujedno je i jedina terapija za trudnice i djecu“, objašnjava profesorica Šćepanović.

Ona je u februaru ove godine imenovana od Vlade Crne Gore, za člana Nadzornog komiteta, koji čine po dva predstavnika zemalja članica SEEIST inicijative: sve bivše članice SFRJ (Hrvatska ad referendum), Bugarska i Grčka. Nadzorni komitet SEEIIST-a je, da bi mogao da konkuriše za razne fondove, 2019. godine  osnovao SEEIIST Asocijaciju koja ima sjedište u Ženevi.

„Gdje god Institut bio u regionu, naši pacijenti će imati pristup liječenju, a naši istraživači će imati mogućnost korišćenja opreme za svoja istraživanja“, ističe profesorica Šćepanović.

„SEEIIST je“, dodaje, „inicijativa koja treba da preraste u projekat podržan evropskim fondovima i rezultira izgradnjom samog Međunarodnog instituta za hadronsku terapiju  koji bi bio u jednoj zemlji regiona, a u ostalim bi se smjestila široko distribuirana mreža raznih habova (čvorišta, npr. čvoriše za zelenu energiju, veterinarsko čvorište, digitalni hab, imidžing hab..)“.

Planirano je da se vrijeme u ovom institutu jednako posveti tretmanima pacijenata, koliko i istraživanju u vremenu van liječenja. U  institutu će se realizovati pet oblasti istraživačkog programa: radiobiologija, studije na životinjama, medicinska fizika, nauka o materijalima i klinička ispitivanja.  

„Sadašnji i budući studenti osnovnih, magistarskih i doktorskih studija sa Prirodno-matematičkog fakulteta, tehničkih i Medicinskog fakulteta su već uključeni ili imaju mogućnost uključenja u SEEIST inicijativu“, kazala je profesorica Šćepanović.

Savezna vlada Švajcarske, koja podržava ovu inicijativu, bila je domaćin tj organizator XII sastanka  Nadzornog komiteta (SC) u Bernu  na kojoj su ministri zemalja regiona još jednom izrazili svesrdnu posvećenost ovoj inicijativi, a među njima su bili i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović i ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesna Bratić

Ministarka Bratić je, podsjeća profesorica Šćepanović, ukazala na sastanku da je Crna Gora već planirala lokaciju za potencijalnu izgradnju dijela ili cijelog Instituta, a koja ispunjava trenutne uslove za lokaciju. Planirano mjesto ima površinu od oko 60.000m2, kompletnu infrastrukturu, nekoliko kilometara je udaljeno od aerodroma i nalazi se na oko 10 km udaljenosti od Kliničkog centra Crne Gore.  

Profesorica Šćepanović zaključuje da je riječ o istorijski važnom projektu koje će donijeti višestruke benefite, kako na na polju zdravlja ljudi tako i na polji razvoja naučnog potencijala Crne Gore i razvoja nauke uopšte.

 

Povezane vijesti: https://www.gov.me/clanak/ministar-radulovic-i-ministarka-bratic-u-bernu-seeiist-ce-doprinijeti-razvoju-nauke    

Broj posjeta : 570

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.