Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija 2023/24. godine
U prilogu su Preliminarne rang liste za upis na prvu godinu studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja preliminrane rang liste.

Prigovori kandidata na postupak rangiranja mogu se predati Arhivi PMF-a do četvrtka, 6. jula u 14:30 časova.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.