Naučna tribina: Nobelova nagrada za fiziku 2023. godine
Naučna tribina: Nobelova nagrada za fiziku 2023. godine

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU 2023. GODINE

 

Predavač:  akademik prof. dr Predrag Miranović   

Akademik Predrag Miranović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek za fiziku. Bio je prorektor (2007–2008) i rektor Univerziteta Crne Gore (2009–2014). Bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (2017–2022). Boravio je kao predavač na Univerzitetu u Tokiju (1997–1998) i na postdoktorskoj specijalizaciji na Univerzitetu u Okajami, Japan (2001–2003), a jedno vrijeme je radio kao naučni saradnik na Institutu za fiziku u Zemunu (1998–1999). Bavi se problemima transportnih i termodinamičkih osobina anizotropnih superprovodnika. Na naučnoj tribini će predstaviti naučne rezultate za koje je dodijeljena Nobelova nagrada za fiziku 2023. godine.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2008. godine, a za redovnog 2018. godine.Sekretar je Odjeljenja prirodnih nauka CANU od 2020. godine.

 

Tribina će se održati u utorak, 13. februara 2024. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju tribini.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.