Prirodno-matematički fakultet, 14.06.2019

Dekan Miranović: Bez povezivanja sa svjetskim naučnoistraživačkim centrima nema ozbiljnog bavljenja naukomFoto: Dejan Kalezić

Prirodno – matematički fakultet Univerziteta Crne Gore je lider u istraživanjima u Crnoj Gori, kada je riječ o saradnji sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja - CERN. Na ovom fakultetu stasavaju ne samo generacije budućih profesora biologije, fizike, matematike, računarskih nauka, već i naučnici i istraživači kojima se otvaraju vrata evropskih i svjetskih istraživačkih centara.

O konkretnim iskustvima, saradnji sa CERN-om, uspjesima studenata i popularizaciji prirodnih nauka među srednjoškolcima, razgovarali smo sa dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Predragom Miranovićem.  

UCG: KaImagekvo je iskustvo fizičara i mladih programera koji su imali prilike da budu u ljetnjoj školi CERN-a?

DEKAN MIRANOVIĆ: Svake godine se pruža prilika za nekoliko studenata završnih godina studija fizike, programiranja i inženjerskih nauka da učestvuju u ljetnjoj školi CERN-a. Iako se nominalno radi o školi fizike jednako je važno, ako ne i važnije, iskustvo koje steknu kroz upoznavanje sa radom i boravkom u velikoj i organizovanoj laboratoriji za fiziku, upoznavanje sa vršnjacima iz svih krajeva svijeta koji imaju slična interesovanja. Svaki boravak u drugoj obrazovnoj i naučnoj sredini, a posebno u vrhunskoj kakva je CERN, ostavlja pozitivan trag na studente.

Dvoje studenata, koji su boravili u ljetnjoj školi, su upisali doktorske studije: inženjer Amar Kapić sa ETF-a je upisao doktorske studije na prestižnom Federalnom tehnološkom Univerzitetu u Lozani, i dobio stipendiju CERN-a, dok je fizičarka Jelena Mijušković, student doktorskih studija i na Univerzitetu Crne Gore i na Univerzitetu u Parizu, stipendista i Ministarstva nauke i Univerziteta u Parizu. Očekujemo da ove godine još jedan student fizike, učesnik ljetnje škole u CERN-u pođe njihovim stopama. Nema sumnje da je na njihovo opredjeljenje pozitivno uticao boravak u CERN-ovoj ljetnjoj školi.

UCG: Pored CERN-a, sa kojim još naučnoistraživačkim centrima sarađuje PMF? Šta ova saradnja znači za studente i mlade istraživače?

DEKAN MIRANOVIĆ: Strateški je prioritet Ministarstva nauke da se istraživači iz Crne Gore povežu sa vrhunskim svjetskim i evropskim laboratorijama. U tom smislu pored institucionalne saradnje sa CERN-om u oblasti fizike, pokrenuta je i saradnja sa Evropskom laboratorijom za molekularnu biologiju EMBL, a očekujemo da od te saradnje prevashodnu korist imaju student biologije i medicine.

Bitno je istaći da istraživači sa PMF-a imaju dosta široku mrežu bilateralnih projekata koje intezivno koriste ne samo profesori, već i studenti doktorskih studija u okviru svojih istraživanja na doktorskim studijama. Jedini način da se u Crnoj Gori  bavite naukom, na iole ozbiljnijem nivou, jeste da se povežete sa istaknutim istraživačkim centrima, i to podjednako važi i za studente istraživače i za profesore.

UCG: Prirodno-matematički fakultet u saradnji sa Društvom matematičara i fizičara Crne Gore je jedanaesti put zaredom organizator Olimpijade znanja. Ove godine je organizovan Međunarodni čas fizike čestica Masterclass za učenike srednjih škola. U kojoj mjeri ih ovakvi događaji opredjeljuju da upišu Prirodno-matematički fakultet?

DEKAN MIRANOVIĆ: Maturanti se prilikom upisa mahom rukovode sopstvenim afinitetima, upisuju ono što bi voljeli da rade u životu. Dosta uticaja na opredjeljenje imaju i preporuke od sadašnjih ili nekadašnjih studenata. Olimpijada znanja, Škola programiranja, Masterclass iz fizike, Dani Biologije i Hemije i slične manifestacije se upravo rade u cilju popularizacije prirodnih nauka, matematike i programiranja, kako bi probudili interes i znatiželju, otkrili skriveni talenat kod đaka, što u krajnjoj instanci usmjereva učesnike ovih manifestacija ne samo ka PMF-u, već i šire ka tehničkim i medicinskim naukama.

 UCG: Šta je Prirodno-matematički fakultet preduzeo u cilju poboljšanja praktične nastave i koja vrata ona otvara za studente vašeg fakulteta?

DEKAN MIRANOVIĆ: I prije nego što je to Zakon o visokom obrazovanju propisao obaveznu praktičnu nastavu na studijskim programima Fizika i Biologija  i Matematika koji školuju, između ostalih, i buduće nastavnike postojala je i postoji obaveza svih studenata da jedan period provedu na praktičnom radu u osnovnoj i srednjoj školi.  Na studijskom programu Fizika na svakoj godini studija postoje Laboratorijski praktikumi koji ne samo što služe da demonstriraju fizičke efekte već da se studenti, budući nastavnici, upoznaju sa opremom i vježbama sa kojima bi se mogli susresti u školi. Sticaj okolnosti je da mnogi studenti Računarstva na završnim godinama već rade i stiču praktična iskustva, ali im se takođe omogućava da kroz rad na konkretnim projektnim zadacima završavaju ispitne obaveze.

UCG: Primjetne su humanitarne akcije Prirodno-matematičkog fakulteta...

DEKAN MIRANOVIĆ: Treba naučiti studente da se u životu ne mjeri sve materijalnim stvarima, i da neke stvari  treba raditi ne iz lične koristi već za opšte dobro. Što je za nas malo, za nekoga je mnogo. Nesebično davanje je vrlina koju treba posebno cijeniti i uzdizati.

UCG: Koju aktivnost (projekat) Fakulteta biste posebno istakli?

DEKAN MIRANOVIĆ: Ne bih rangirao profesore, i njihove projekte, ali sam posebno zadovoljan što se veliki broj profesora i saradnika posvetio istraživačkom radu, što se vidi ne samo po broju aplikacija već i broju dobijenih projekata, po čemu smo u samom vrhu na Univerzitatu Crne Gore. 

 

https://portalanalitika.me/clanak/337156/bez-povezivanja-sa-svjetskim-naucnoistrazivackim-centrima-nema-ozbiljnog-bavljenja-naukom

https://www.cdm.me/drustvo/bez-povezivanja-sa-svjetskim-naucno-istrazivackim-centrima-nema-ozbiljnog-bavljenja-naukom/

 

Broj posjeta : 1005