Prirodno-matematički fakultet, 10.07.2019

Preliminarne rang-liste kandidata u drugom upisnom roku na PMF-uKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste (11. jul do 10 h).

Odluka po prigovoru  donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Nakon zakonskog perioda ponošenja i odgovora na eventualne prigovore pristupiće se upisu budućih brucoša.

Upis će se vršiti u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta u četvrtak i petak, 11. I 12.07.2019. godine u periodu 10-13 časova.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 1049