Prirodno-matematički fakultet, 30.08.2019

Predavanje dr Nick Goldman-a, vođe istraživačke grupe u Evropskom Institutu za BioinformatikuU utorak 3.09.2019. u 11 časova u Sali A1 na studijskom programu Biologija Dr Nick Goldman vođa istraživačke grupe u Evropskom Institutu za Bioinformatiku (https://www.ebi.ac.uk/research/goldman) će održati predavanje na temu savremenih istraživanja iz bioinformatike i matematičkog modeliranja u molekularnoj biologiji.  

Predavanje će sadržati informacije iz istraživačkog rada njegove grupe a vezano za

- Korišćenje molekula DNK kao medijuma za čuvanje digitalnih podataka;

- Kreiranje matematičkog modela o stepenu mutacija u genima u na osnovu strukture proteina koje oni kodiraju;

- Optimizacija korišćenja nanopora na uređajima za sekvencioniranje molekula DNK.

Dr Goldman je u posjeti Crnoj Gori u sklopu saradnje sa EMBL-om (Euroepan Molecular Biology Laboratories,https://www.embl.org/) i ovo je prilika da se upoznamo sa najnovijim dostignućima iz oblasti bioinformatike i matematičkog modeliranja kao da se dobije uvid u moguće oblasti saradnja sa EMBL-ovim centrom u Hinkstonu (https://www.ebi.ac.uk/).

Pozivamo sve zainteresovane kolege, nastavnike i studente da prisustvuju predavanju.

Prodekan za nastavu

 

Broj posjeta : 264