Prirodno-matematički fakultet, 26.10.2019

Predavanje prof. Urlike Tillman sa Univerziteta u OksforduX

Pozivamo nastavnike i studente PMF-a da prisustvuju predavanju prof. Urlike Tillman koje će se održati 29. oktobra 2019. u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Prof. Ulrike Tillmann je matematičarka koja radi u oblastima algebarske topologije, K-teorije i nekomutativne geometrije. Doktorirala je na Univerzitetu Stanford (SAD) 1990. godine i  odbranila habilitaciju na Univerzitetu u Bonu 1996. godine. Bila je angažovana na Univerzitetu u Kembridžu (1990–1992), dok je od 1992. godine angažovana na Univerzitetu u Oksfordu, gdje od 2010. godine ima zvanje profesora. Bila je potpredsjednik Merton koledža Univerziteta u Oksfordu (2012–2014), dok je u toku 2018. godine obavljala dužnost potpredsjednikaKraljevskog društva.  Profesorica Tillman je dobitnik više vrijedni h i naučno značajnih grantova, od kojih se izdvajaju grantovi EPRSC (Naučnog savjeta inženjersko-fizičkih nauka Velike Britanije). Bila je glavni predavač na velikom broju renomiranih matematičkih skupova, kao i pozvani predavač na Međunarodnom kongresu matematičara 2002. godine u Pekingu.

Prof. Tilman je dobitnik Whitehead-ove nagrade Londonskog društva matematičara (2004) i Bessel-Humboldt naučne nagrade (2008). Izabrana je za člana Kraljevskog društva 2008. godine, kao i za člana Njemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina 2017. godine. Član je uređivačkog odbora nekoliko vrhunskih matematičkih časopisa kao što su: Topologija, Časopis za topologiju (čiji je osnivač i glavni urednik), Algebarska i geometrijska topologija. Prof. Tillmann do sada je bila mentor oko 15 doktorskih disertacija, a njeni studenti su već afirmisani naučnici na uglednim univerzitetima u Evropi.

Broj posjeta : 550