Prirodno-matematički fakultet, 26.05.2020

Organizacija predavanja i vježbi u periodu 1-8 jun 2020Poštovane kolege, u prilogu imate dopis prorektorice prof. dr Đurđice Perović vezano za organizaciju predavanja i vježbi u periodu 1-8 jun. Ja bih vam sugerisao da pored zaostalih laboratorijskih vježbi, praktične nastave, terenskog rada, predavanja i vježbi ovaj period iskoristite, eventualno, i za neke predispitne provjere znanja (kolokvijume), ali po prethodnom dogovoru sa studentima. Iako će junski ispitni rok trajati od 8 jun-24 jul 2020, ispiti će se održavati i subotom, koristićemo i Svečanu salu 225 za organizaciju ispita, raspored za održavanje kolokvijuma i završnih ispita će biti zgusnust. Zato ukoliko imate potrebe, i po dogovoru sa studentima, neke kolokvijume možete održati i u navedenom periodu 1-8 jun 2020, uz poštovanje mjera propisanih od strane Instituta za javno zdravlje. Predrag Miranović.

Dokumenti

Broj posjeta : 800