Prirodno-matematički fakultet, 24.06.2020

Prirodno-matematički fakultet naučnim radom doprinosi internacionalizaciji Univerziteta Crne GoreX

Prirodno-matematički fakultet, na kojem se izučavaju matematika, fizika, biologija i hemija, svojim radom na polju naučnoistraživačke djelatnosti doprinosi internacionalnoj prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore.

 Prodekan za nauku ovog fakulteta prof. dr Slađana Krivokapić, kao jedan od podataka prestiža navodi da se, zahvaljujući radu naučnika ovog fakulteta, Univerzitet nalazi se u kategoriji 800+, u oblasti fizičkih nauka na Time Higher Education rangiranju.

“Radom naših istraživača UCG je postao punopravni član naučnih kolabiracija CMS i  RD50 u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN). Da se pored velikog opterećenja i posvećenosti nastavnom procesu, nalazimo u samom vrhu na našem Univerzitetu,  potvrda je broj  radova u časopisima na SCI/SCIE listi, sa povećanjem broja radova koji su u kategorijama Q1 i Q2, što rezultira i visokim rangiranjem naših istraživača po citiranosti“, ukazala je Krivokapić.

StratImageeški partner u naučno-istaživačkom radu Prirodno-matematičkog fakulteta je Ministarstvo nauke.

„U tekućoj 2019/20. godini, PMF ima 27 aktivna međunarodna projekta od čega je 19 bilateralnih, jedan nacionalni i sedam međunarodnih, od kojih bih izdvojila: HORIZONT 2020 -“Snažna interakcija na granici istraživanja i primjena temeljnih znanja“  (The strong interaction at the frontier of knowledge fundamental research and applications), EUREKA –“Fitopreparati – prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstarkata sa kontrolisanim oslobađanjem aktivnih komponeti”,  kao i Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja-CEBIMER“, navodi Krivokapić.

Prioritet u daljem razvoju naučnoistraživačke djelatnosti na PMF-a će biti, dodaje ona, dalja internacionalizacija kroz učešće u istraživačkim projektima i prestižnim inostranim laboratorijama i istraživačkim centrima CERN, EMBO, EMBL, ICGEB, ESA.  

Kako  okosnicu istraživanja predstavljaju mladi istraživači, ona ističe da je Fakultet u prethodnom periodu zaposlio osam mladih istraživača.

„Sedam doktoranada, četiri iz oblasti biologije i tri iz oblasti fizike, su zaposleni kao stipendisti Ministarstva nauke, a jedan u okviru nacionalnog projekt,a čime afirmišemo saradnike u istaživanju što je i u skladu sa strategijom razvoja našeg fakulteta“, kazala je Krivokapić.

 

Medijske objave:

https://www.in4s.net/prirodno-matematicki-fakultet-naucnim-radom-doprinosi-internacionalizaciji-univerziteta-crne-gore/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/pmf-naucnim-radom-doprinosi-internacionalizaciji-ucg/

https://www.antenam.net/drustvo/162632-pmf-naucnim-radom-doprinosi-internacionalizaciji-ucg

https://www.portalanalitika.me/clanak/pmf-naucnim-radom-doprinosi-internacionalizaciji-ucg

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 562