Prirodno-matematički fakultet, 08.07.2020

PRELIMINARNE RANG-LISTE ZA UPIS NA PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINUKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste (četvrtak, 09. jul do 15 h).

Odluka po prigovoru  donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Napominjemo i to da su, prema pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije, predmeti koji se boduju sljedeći: Matematika i fizika (studijski programi: Matematika, Fizika, Matematika i računarske nauke i Računarske nauke), Matematika i fizika (ili informatika, studijski program: Računarstvo i informacione tehnologije), Hemija i biologija (studijski program: Biologija). Veliki broj kandidata je u prijavi za upis navodio ocjene iz drugih predmeta, koji se po pravilniku i u ovom smislu ne  boduju.

Komisija za upis PMF-a

Dokumenti

Broj posjeta : 4801