Prirodno-matematički fakultet, 21.07.2020

PRELIMINARNE RANG-LISTE ZA UPIS NA PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU - II ROKKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste (srijeda, 22. jul do 15 h).

Odluka po prigovoru  donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Komisija za upis PMF-a

Dokumenti

Broj posjeta : 1218