Prirodno-matematički fakultet, 07.11.2020

Predstavljanje centra izvrsnosti za Biomedicinska istraživanja - CEBIMERNa konferenciji za medije, održanoj u petak, 06.11.2020. godine, predstavljen je Centar za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), čiji je nosilac Institut ,,Dr Simo Milošević" iz Igala, a jedna od partnerskih institucija je i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore. U okviru CEBIMER-a, Istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta su uključeni u realizaciju četiri radna paketa, od kojih realizacijom bioloških i hemijskih istraživanja direktno rukovode prof. dr Danilo Mrdak (rukovodilac bioloških istraživanja ,,DNK-mikrobiološki i hemijski barkoding”) i doc. dr Miljan Bigović (rukovodilac hemijskih istraživanja ,,Šifove baze”). Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Predrag Miranović, član je Upravnog odbora centra. Projekat traje tri godine, a predviđena je i nabavka vrijedne opreme, koja će doprinijeti poboljšavanju istraživanja u laboratorijama za molekularnu biologiju i za organsku hemiju na PMF-u, kao i osavremenjavanju laboratorijskog inventara.

Istraživački tim iz oblasti biologije bavi se ispitivanjem ljekovitog peloida iz Igala, koji je poznat po visokom sadržaju minerala i biološki aktivnih organskih supstanci, a već dugi niz godina koristi se u terapeutske svrhe. Eksperti se bave istraživanjem biocenoze i identifikacijom vrsta koje su sastavni dio peloida. Uzorkovanje peloida vrši se 4 puta godišnje (proljeće, ljeto, jesen, zima) i identifikuju se biološke, hemijske i bakterijske komponente kako bi se ispitala i moguća sezonska varijabilnost. Cilj istraživanja je standardizacija molekularno-bioloških metoda za diskriminaciju peloida, kao i vršenje komparativnih analiza i korelacija koncentracije za terapiju značajnih aktivnih supstanci i „starosti” peloida. Istraživanje će omogućiti definisanje konkretnog protokola za standardizaciju peloida na osnovu sastava vrsta prisutnih u uzorcima.

Hemijski dio istraživanja bavi se sintezom i karakterizacijom Schiff-ovih baza, koje imaju zapaženu biološku aktivnost. Ciljevi ovog projekta predstavljaju dobijanje i karakterizaciju novih Šifovih baza, koja će imati potencijalnu antioksidativnu, antimikrobnu i antitumorsku aktivnost. U prvom redu, planirana je sinteza baza tiokarbohidrazida sa odabranim aldehidima i ketonima. Sljedeći korak je sinteza i ispitivanje biološke aktivnosti kompleksa dobijenih Šifovih baza sa prelaznim metalima. Proces sinteze podrazumijevaće primjenu različitih pristupa u sintetičkoj strategiji kako bi se optimizovao proces i ostvarili najveći prinosi željenih proizvoda, kao i njihova detaljna karakterizacija instrumentalnim tehnikama. Antitumorske aktivnosti bile bi određivane od strane istraživača sa Medicinskog fakulteta. Posebna pažnja bila bi posvećena jednom segmentu koji je u današnje vrijeme veoma prisutan u istraživanju biološki-aktivnih jedinjenja – molekulskom modelovanju.

Više detalja sa same konferencije možete ispratiti na linku:

http://www.rtcg.me/magazin/tehnologija/298757/-predstavljen-milion-i-po-eura-vrijedan-projekat-cebimer.html

 

Broj posjeta : 343