Prirodno-matematički fakultet, 01.12.2020

Prirodno-matematički fakultet u Noći istraživača 2020


U organizaciji Fondacije za promociju nauke PRONA i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, u petak 27. novembra 2020. godine, realizovana je Evropska noć istraživača, manifestacija posvećena naučnim i tehnološkim dostignućima. Noć istraživača 2020 održana je u 30 evropskih zemalja istovremeno, uz podršku Evropske komisije i kroz projekat Horizont 2020. Manifestacija je usmjerena prema istraživanjima i inovacijama koje utiču na ekonomiju i svakodnevni život, promovišući društvo bazirano na znanju.

Jedan od učesnika ovogodišnje Noći istraživača bio je i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, čiji su nastavici, saradnici i studenti uzeli učešće u nekolika segmenta ovog festivala. Prof. dr Slađana Krivokapić, prodekan za nauku, upoznala je posjetioce sa obrazovnom djelatnošću i naučno-istraživačkim radom kao glavnom misijom Prirodno-matematičkog fakulteta, organizacijom fakulteta, studijskim programima i projektima, koje naš fakultet ima, kao i značaju Prirodno-matematičkog fakulteta za društvo i državu. Prirodno-matematički fakultet popularizuje nauku u Crnoj Gori organizacijom dva veoma važna događaja: Olimpijade znanja i Dana biologije i hemije. Dr Dragana Petrović je govorila o Danima biologie i hemije, koji se već duži niz godina održavaju na Prirodno-matematičkom fakultetu u okviru Dana nauke, a pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Crne Gore. Dr Goran Popivoda je govorio o Olimpijadi znanja koju tradicionalno organizuje naš fakultet i gdje učenici osnovnih i srednjih škola imaju prilike da provjere svoje znanje na takmičenjima iz prirodnih nauka, matematike i programiranja. Takođe, bilo je riječi o aktivnostima nastavnika i saradnika PMF-a u pripremama pitanja i zadataka za državno takmičenje iz prirodnih nauka i matematike, koje organizuje Ispitni centar Crne Gore, a naglašeni su briljantni uspjesi mladih crnogorskih matematičara na ovogodišnjim međunarodnim takmičenjima iz ove nauke. MSc Itana Bubanja je opisala svoja iskustva studenta doktorskih studija na programu fizika i navela zbog čega je značajno da se mladi ljudi orijentišu ka prirodnim naukama. MSc Milica Jovanović , saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu, uzela je učešća u manifestaciji kao član žirija u kvizu ,,Kad priroda pita", za učenike 9. razreda osnovne škole, u organizaciji Prirodnjačkog muzeja.

U dijelu festivala pod nazivom ,,U susret novim tehnologijama“, naša dva profesora su objasnila kako biologija i hemija, kao fundamentalne naučne discipline, mogu pomoći u rješavanju nekih savremenih problema, koji značaj imaju u vremenima koja dolaze kao i kako objašnjavaju neka aktuelna pitanja. Prof. dr Danilo Mrdak je u predavanju pod nazivom ,,DNK-zapis života“ naveo osobine ovog životno važnog molekula i primjenu koje ima njegovo izučavanje i razumijevanje ,,šifri,, koje u sebi krije, dok je doc. dr Miljan Bigović kroz predavanje ,,Hemija-prošlost, sadašnjost, budućnost“ napravio retrospektivu u hemijskim istraživanjima i rezultatima koja su ostvarena na polju medicinske, farmaceutrske hemije i organske sinteze, a kroz ilustracije na primjerima nanomaterijala, antibiotika i citostatika objasnio značaj koji hemija ima u sadašnjosti, a koji će tek imati u budućnosti.

Cjelokupan sadržaj festivala možete pogledati na linku:

https://festival-nauke.me/

Broj posjeta : 707