Prirodno-matematički fakultet, 24.03.2021

Odbrana polaznih istraživanja - Kosta PavlovićOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Koste Pavlovića, pod nazivom  "Umetanje vodenog žiga u digitalne audio signale korišćenjem dubokih neuronskih mreža", održaće se u petak 02. 04. 2021. godine u sali 210 sa početkom u 13 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Slobodan Đukanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Milenko Mosurović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Igor Đurović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
Broj posjeta : 253