Prirodno-matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jovane Bogdanović
Kandidatkinja Jovana Bogdanović braniće magistarski rad sa nazivom:

,,Superprovodljiva kugla u vremenski zavisnom magnetnom polju "

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Borko Vujičić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik,

2. dr Krsto Ivanović, saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu, član,

3. dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 23. 07. 2021. godine, sa početkom u 11 časova u svečanoj sali 225. 

Prodekan za nastavu

 

 

Broj posjeta : 163