Prirodno-matematički fakultet

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Jelene Barović
Magistarski rad pod nazivom “Ispitivanje uticaja Sunčevog flera na generisanje gravito-akustičnih talasa u jonosferskoj D-oblasti”, kandidatkinje Jelene Barović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 22. 07. 2021. godine.

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

 

 

Broj posjeta : 209