Prirodno-matematički fakultet

Odbrana polaznih istraživanja - Alma Kurtiš
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Alme Kurtiš, pod nazivom "Biološki potencijal i fitohemijska karakterizacija ekstrakata odabranih vrsta roda Pinus L. (Pinaceae) sa područja Crne Gore", održaće se u ponedjeljak 30. 08. 2021. godine u sali A1 Biotehničkog instituta sa početkom u 10 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Jelena Antić Stanković, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 113