Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Emilije Stanić
Kandidatkinja Emilija Stanić braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Aplikacija matičnih ćelija u tretmanu autističnih poremećaja"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Anđelka Šćepanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Andrej Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Slavica Vujović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u ponedjeljak, 13.09.2021. godine u Sali A1 na studijskom programu Biologija sa početkom u 13:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 125