Prirodno-matematički fakultet

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Milene Otović
Magistarski rad pod nazivom “Sadržaj ukupnih fenola, flavonoida i antocijanina i antioksidativna aktivnost biootpada divljeg šipka (Punica granatum L.) sa područja Crne Gore”, kandidata Milene Otović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 01. 10. 2021. godine.

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 155

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.