Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidata Vasa Peličića
Kandidat Vaso Peličić braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Jedan pristup otklanjanja šuma sa slike primjenom konvolucione neuronske mreže"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 18.11.2021. godine u Sali 210 sa početkom u 10:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 189

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.