Prirodno-matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Tomislava Anđelića
Kandidat Tomislav Anđelić braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Gamaspektrometrijsko određivanje radionuklida u vazduhu - metoda sa prevođenjem filtera za vazduh od staklenih vlakana u tečno stanje"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Nataša Raičević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Ivana Pićurić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Perko Vukotić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici u penziji, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 29.12.2021. godine u Sali 210 sa početkom u 11:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 172

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.