Erasmus + konkurs_Univerzitet Zapadne Atike, AtinaErasmus + konkurs za Univerzitet Zapadne Atike, Atina
https://www.uniwa.gr/en/

Na temelju institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske  2022/23  .

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti Univerziteta Crne Gore (sve oblasti).

Napomena:

Iako su natječajem obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na  stranici  Sveučilišta Zapadne Atike.

Broj stipendija: 2

Nivo studija: Osnovne/Master studije

Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

Za prijavu potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednja diploma (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika*
  5. CV u  Europass formatu  i  motivaciono pismo  na engleskom jeziku
  6. Predlog Ugovora o učenju  (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti početni prijedlog)
  7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručno usavršavanje, pohađanje ljetnih škola, volontiranje...
  8. Kopija pasoša
  9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student sudjelovao, koliko puta u toku trenutnog  nivoa studija iu kojim programima)
  10. Ukoliko je kandidat student s invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Studenti prilažu dokaz (potvrdu) o potrebnom poznavanju jezika, a dodatno se boduju slijedeći certifikati:

Engleski jezik:  TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik : Goethe certifikat

Francuski jezik:  Delf/Dalf

Španski:  Dele

Talijanski:  Cils, Celi

Napomena :  Studentima preporučujemo da posjetite web-stranicu univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koji će se slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u suradnji sa prodekanom za međunarodnu suradnju odnosno nastavu i potpisan od strane iste.

Napomena: Prijedlog Ugovora o učenju mora zadržati 30 kredita, dok 2/3 predmeta treba da budu sa odabranog fakulteta domaćina.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Napomena:  Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti prodekanu za međunarodnu suradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna suradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijima za izbor studenata u programskoj mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je sveučilišnom domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane domaćina univerziteta da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu domaćin domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 27. travnja 2022. godine.

Broj posjeta : 171


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.