Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidata Dejana Todorovića
Kandidat Dejan Todorović braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Izrada npm biblioteke za prioritetni red"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Milenko Mosurović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Aleksandar Popović,  vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 14.04.2022. godine u Sali 210  sa početkom u 11:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 232

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.