Prirodno-matematički fakultet

Odbrana doktorske disertacije - Edin Liđan
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će mr Edin Liđan braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Topološke karakteristike popločavanja generalisanim poliominima"  pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Svjetlana Terzić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Rade Živaljević, redovni profesor i naučni savjetnik Matematičkog instituta SANU, Beograd
  3. Dr Žana Kovijanić-Vukićević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Vladimir Božović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Đorđe Baralić, viši naučni saradnik Matematičkog instituta SANU, Beograd

Odbrana će se održati u petak, 6. 5. 2022. godine, sa početkom u 13:00 časova u Svečanoj sali zgrade tehničkih fakulteta.

Broj posjeta : 218

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.