Odbrana doktorske disertacije - Jelena Mijušković

02.06.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će mr Jelena Mijušković braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Mjerenje N-džetnost varijabli u događajima sa produkcijom Z bozona u CMS detektoru i performanse njegovog elektromagnetnog kalorimetra pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Nataša Raičević, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore – mentor;
  2. Dr Federico Ferri, istraživač sa habilitacijom (habilitation à diriger des recherches), Institut CEA- IRFU, Saclay, Pariz, Francuska – komentor;
  3. Dr Philippe Gras, istraživač sa stalnom pozicijom, Institut CEA- IRFU, Saclay, Pariz, Francuska,supervizor;
  4. Dr Marco Delmastro, istraživač sa habilitacijom (habilitation à diriger desrecherches), direktor za istraživanje, LAPP, Univerzitet Savoie Mont Blanc, LAPP, CNRS/IN2P3, Annecy, Francuska, eksterni evaluator;
  5. Dr Ulla Blumenschein, senior predavač, School of Physics and Astronomy, Queen Mary University of London,Engleska, eksterni evaluator;
  6. Dr Ivana Pićurić, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore, ispitivač;
  7. Dr Lydia Iconomidou –Fayard, istraživač sa habilitacijom (habilitation à diriger desrecherches), direktor za istraživanje, CNRS, IJCLab, Université Paris-Saclay, Orsay, Francuska, ispitivač;
  8. Dr Simone Alioli, vanredni profesor, Department of Physics “G. Occhialini”, University of Milano-Bicocca, Italija, ispitivač.

Odbrana će se održati utorak, 07. 06. 2022. godine, sa početkom u 9:00 časova u Svečanoj sali tehničkih fakulteta.

Broj posjeta : 220

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.