Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidatkinje Danijele VukovićMagistarski rad pod nazivom “Izolovanje i hemijska karakterizacija etarskog ulja Crithmum maritimum L. sa područja Crne Gore”, kandidatkinje Danijele Vuković, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 19. 09. 2022. godine.

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 120


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.