Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Marije Vujičić
Master rad pod nazivom ”Efikasnost biokumulacije teških metala u makrofiti Spirodela polyrhiza (L) Schleid. i mogućnost primjene u fitoremedijaciji kontaminiranih vodenih ekosistema”, kandida Marije Vujičić dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 24. 11. 2022. godine.

                                                            IZ DEKANATA PMF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.