Odbrana magistarskog rada kandidata Stefana Šćepanovića
Kandidat Stefan Šćepanović braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Manipulacije na atomskoj skali i dekonvolucija stanja elektrona" 

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik komisije;

2. Dr Abdou Hassanien, redovni profesor, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija, komentor;

3. Dr Jovan Mirković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 07.12.2022. godine u sali 225 u zgradi tehničkih fakulteta sa početkom u 14:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.