Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom La SapienzaErasmus + konkurs za Univerzitet  La Sapienza

www.uniroma1.it

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu La Sapienza u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/2019. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje svih fakulteta UCG.

Napomena: vidjeti na sajtu La Sapienza univerziteta dostupne studijske oblasti

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Osnovne/Magistarske

Oblasta studija: sve oblasti

Broj stipendija: 2

Trajanje mobilnosti: 1 semestar

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

1Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik

2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik

  1. Potvrdu o znanju engleskog jezika (B2 nivo)
  2. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  3. Pismo preporuke od profesora
  4. Skenirana prva stranica pasoša

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta La Sapienza, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Formu ugovora o učenju mozete naci ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Osoblje:

Broj stipendija:

Mobility for teaching: 1x 5 dana + 2 dana za put

Mobility for training: 1 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Korisni linkovi :

http://en.uniroma1.it/study-us/visiting-and-exchange-students/erasmushttp://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/calendario-anno-accademico

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU, U SUPROTNOM SE APLIKACIJA NECE RAZMATRATI)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.mei dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  25. oktobar 2018. godine

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print