Prirodno-matematički fakultet, 28.09.2018

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom La SapienzaErasmus + konkurs za Univerzitet  La Sapienza

www.uniroma1.it

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu La Sapienza u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/2019. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje svih fakulteta UCG.

Napomena: vidjeti na sajtu La Sapienza univerziteta dostupne studijske oblasti

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Osnovne/Magistarske

Oblasta studija: sve oblasti

Broj stipendija: 2

Trajanje mobilnosti: 1 semestar

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

1Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik

2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik

  1. Potvrdu o znanju engleskog jezika (B2 nivo)
  2. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  3. Pismo preporuke od profesora
  4. Skenirana prva stranica pasoša

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta La Sapienza, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Formu ugovora o učenju mozete naci ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Osoblje:

Broj stipendija:

Mobility for teaching: 1x 5 dana + 2 dana za put

Mobility for training: 1 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Korisni linkovi :

http://en.uniroma1.it/study-us/visiting-and-exchange-students/erasmushttp://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/calendario-anno-accademico

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU, U SUPROTNOM SE APLIKACIJA NECE RAZMATRATI)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.mei dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  25. oktobar 2018. godine