Prirodno-matematički fakultet, 06.06.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidata Bojana LozaKandidat Bojan Lozo braniće specijalistički rad sa nazivom:

"NoSQL sistemi za upravljanje bazama podataka na primjeru MongoDB i Tarantool sistema"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Predrag Stanišić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 12.06.2019. godine u sali 109 sa početkom u 12:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 381