Prirodno-matematički fakultet, 07.06.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Vidosave PopovicKandidatkinja Vidosava Popović branice specijalistički rad sa nazivom:

"Upotreba samoniklog i gajenog ljekovitog bilja na prostoru Zetske ravnice, opština Podgorica"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Anđelka Šćepanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 12.06.2019. godine u sali A1 studijskog programa biologija sa početkom u 10:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 216