Prirodno-matematički fakultet, 19.07.2019

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Itane BubanjeMagistarski rad pod nazivom „Analiza dileptonskih parova iz raspada Z bozona nastalih u proton-proton interakcijama na energiji od 5 TeV na CMS eksperimentu“ kandidata Itane Bubanje, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 19. 07. 2019. godine.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 334