Prirodno-matematički fakultet, 05.12.2019

Naplata školarine-naknade za studiranje za studijsku 2019/20. godinuPodsjećamo na dinamiku plaćanja školarine- naknade za studiranje za studijsku 2019/20. godinu ,  propisanu Zaključkom  Upravnog odbora UCG br. 02-209/4 od 13.09.2019. godine i neophodnosti  da  se vodi računa o realizaciji obaveza do propisanog roka.

Stoga je potrebo da studenti u najkracem mogucem roku izmire svoja dugovanja i dokaz o uplati dostave Studentskoj sluzbi Prirodno-matematickog fakulteta.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 911