Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.12.2019

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 10.12.2019 18:47II redovni kolokvijum će biti odžan 12.12.2019. u 13h.

Broj posjeta : 79