Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Andriela Vitić-Ćetković

prodekan-međunarodna saradnja

Doc dr Ilija Moric

prodekan-nauka

dr Vesna Vujačić

prodekan-naučno-istraživački rad

Doc dr Duško Vujačić

rukovodilac studijskog programa-turizam i hotelijerstvo

Angažovano osoblje

dr Ivona Jovanović

redovni profesor

dr Vučetić Š. Aleksa

redovni profesor


dr Sanja Peković

vanredni profesor

dr Đurđica Perović

vanredni profesor

dr Tatijana Stanovčić

vanredni profesor

dr Vesna Vujačić

vanredni profesorMiško Rađenović

viši stručni saradnik

Manojlović Mileva

saradnik u nastavi

Rašković Anđela

saradnik u nastavi

mr Olivera Simović

saradnik u nastavi

Jovana Vukčević

saradnik u nastavi